Nasionalis ikut Ikhwan Muslimin

Posted on
 • by
 • IKATAN MUSLIMIN MALAYSIA - Kelantan
 • in

 • NASIONALIS IKUT IKHWAN MUSLIMIN

  Sekarang saya akan berbicara dengan saudara tentang sikap kita Ikhwan Muslimun terhadap prinsip nasionalis.

  Nasionalis ketinggian:
  Sekiranya nasionalis yang dimaksudkan oleh mereka yang berbangga dengan prinsip ini ialah generasi mendatang harus mengikut generasi yang terdahulu di sudut kemuncak ketinggiannya, kebesarannya, pintar dan mempunyai himmah tinggi; orang yang terdahulu mestilah menjadi contoh yang baik kepada generasi mendatang; kebesaran nenek moyang adalah sesuatu yang dibanggakan oleh anak cucu dan mereka mendapat semangat dan ruh didorong oleh hubungan keturunan, maka ini adalah suatu tujuan baik yang kita galakkan dan kita terima.
  Adakah di sana suatu bekalan bagi kita untuk membangunkan himmah generasi sekarang kecuali dengan meniupkan keagungan generasi  yang silam. Boleh jadi isyarat telah ada untuk tujuan ini dalam sabda RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi Wasallam … "Manusia itu galian, mereka yang terpilih dalam jahiliahnya, mereka itulah  juga yang terpilih sesudah Islamnya sekiranya mereka faham".

   Sekarang saudara telah melihat bahwa Islam tidak menegah nasionalis dengan pengertian yang tinggi dan baik ini.

  Nasionalis ummat:
  Sekiranya yang dimaksudkan dengan nasionalis itu bahawa; keluarga seseorang itu juga ummatnya adalah manusia yang lebih utama untuk menerima kebaikannya, lebih berhak untuk menerima ihsan dan hasil jihadnya, ini juga adalah benar dan hak. Siapakah yang tidak menganggap bahawa kaum tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan itulah manusia yang lebih berhak menerima hasil penat lelahnya. Penya'er berkata:

  Demi umurku, sebaik peninggalan seorang ialah kabilahnya
  sekalipun mereka itu di puncak awan dan beliau di perut bumi.

  Nasionalis penyusunan:
  Sekiranya yang dimaksudkan dengan nasionalis itu bahawa kita pada keseluruhannya adalah dituntut agar bekerja dan berjihad; tiap-tiap jamaah berkewajipan mencapai matlamat masing- masing hingga Insya Allah kita bertemu di satu kemuncak kemenangan, maka inilah pembahagian yang direstukan.

  Siapa lagi  yang kita harapkan selain dari mereka yang mendorong ummat- ummat timur dalam beberapa kumpulan, tiap-tiap kumpulan bekerja di medan masing-masing, hingga kita seluruhnya bertemu pada satu kemuncak kemerdekaan dan kebebasan yang gemilang.
  Seluruh pengertian ini dan pengertian yang seumpamanya adalah satu pengertian nasionalis yang baik dan mengkagumkan. Islam tidak menolaknya -sedang Islam adalah neraca kita- malah kita membukakan dada kita menerima dan menggalakkannya.

  Nasionalis jahiliah:
  Tetapi sekiranya nasionalis yang dimaksudkan itu untuk menghidupkan semula adat-adat jahiliah yang telah pupus, menegakkan kembali kenang-kenangan lama yang telah luput, mengenepikan kemajuan yang mendatangkan manfaat yang telah stabil kedudukannya, lepas-bebas dari ikatan dan pertalian Islam dengan alasan nasionalis dan berbangga dengan keturunan dan jenis, sebagaimana yang dilakukan oleh setengah-setengah negara yang melampau dalam menghancurkan lahiriah Islam dan kebangsaan Arab, dengan menghapuskan tulisan dan bahasa, menghidupkan adat-adat jahiliah yang rendah mutunya, ini adalah pengertian nasionalis yang terkutuk, mendatangkan akibat yang merugikan dan buruk padahnya, membawakan kerugian kepada bangsa timur, melenyapkan perpaduannya, merendahkan statusnya, hilang keistimewaannya yang tersendiri, pupus lahiriahnya, kemuliaan dan kebiiaksanaannya yang kudus. Keadaan yang seperti ini tidak akan menjejaskan Islam itu sendiri. Firman Allah:
  "Andainya kama berpaling tadah, Allah akan menggantikan kaum yang lain dari kamu, kemudian mereka tidak akan seperti kamu ':

  Nasionalis permusuhan
  Ataupun nasionalis yang dimaksudkan ialah kebangsaan jenis dan darjat dengan memandang rendah dan memusuhi jenis yang lain, mengorbankan jenis yang lain demi kemegahan dan keutuhan satu ummat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jerman dan Itali, malah sebagaimana yang telah dilaungkan oleh ummat yang mendakwa bahawa merekalah ummat yang tinggi darjatnya dari ummat yang lain maka pengertian ini adalah suatu pengertian yang terkutuk dan tidak sedikitpun mengandungi pengertian kemanusiaan kerana dengan pengertian ini manusia akan berbunuh-bunuhan sesama sendiri demi mengejar bayang-bayang yang tidak wujud pada hakikatnya dan tidak sedikitpun membawa kebaikan.

   Dua asas:

  Ikhwan Muslimun tidak mengimani pengertian nasionalis yang seperti ini dan pengertian-pengertian yang seumpamanya. Mereka tidak mengatakan Firaunian, Arabian, Finikian atau Surian.
  Mereka tidak mengatakan satu pun istilah-istilah dan nama-nama yang digunakan orang lain, tetapi mereka beriman dengan apa yang telah disediakan oleh RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi Wasallam sebagai manusia yang sempurna, malah guru yang paling sempurna, guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada manusia dalam sabdanya: "Allah telah menghapuskan daripada kamu keangkuhan jahiliyyah dan kesombongannya dengan nenek moyangnya, semua manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan bagi orang 'Arab dari orang 'Ajam (bukan Arab) kecuali dengan sifat taqwa': Alangkah menarik, indah dan adilnya, semua manusia dari Adam, dari sudut ini mereka adalah sama, tinggi rendah manusia adalah berdasarkan amalnya.

  Oleh itu kewajipan mereka ialah berlumba-lumba melakukan amal kebajikan. Dua asas yang kuat, seandainya manusia dibina di atas dua asas ini, kemanusiaan akan meningkat tinggi, setinggi langit. Manusia dari Adam dan dengan demikian mereka adalah bersaudara. Kewajipan mereka ialah bekerjasama, damai antara satu sama lain, mengasihani antara sesama mereka dan menunjukkan arah kebaikan sama sendiri. Tinggi dan rendah adalah berdasarkan amal. Oleh itu seharusnya mereka bersungguh-sungguh di bidang masing-masing agar kemanusiaan kelak melunjak tinggi. Adakah saudara lihat insaniah yang lebih tinggi dari itu, atau adakah saudara melihat didikan yang lebih istimewa dari didikan ini?

  YDP ISMA Kelantan
  merangkap
  YDP Majlis Syura ISMA  Malaysia


  0 Komentar Pembaca:

  Post a Comment

   
  Hak Cipta Terpelihara : Media ISMA Kelantan di bawah pengawasan ISMAWeb.net